1.500.000,00 KM za sufinanciranje prijevoza učenika u Županiji Zapadnohercegovačkoj

U četvrtak 20. travnja 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 4. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.
Odobrena sredstva za poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga Domu zdravlja Ljubuški

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, donesena je Odluka o odobravanju isplate sredstava Domu zdravlja Ljubuški za poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 20.500,00 KM. Razlog za donošenje ove Odluke je potpora unaprjeđenja kvalitete primarne zdravstvene zaštite, što uključuje nabavku ginekološke sonde i printera na UZV aparatu, čime bi se poboljšala kvaliteta usluga te se omogućio bolji i detaljniji nadzor nad trudnoćama. Također, planirana je i nabava didaktičke opreme i rekvizita za radno-okupacijskog terapeuta, čime se želi poboljšati kvaliteta rada sa najugroženijim skupinama našeg društva kao što su djeca s teškoćama u razvoju.

1.500.000,00 KM za sufinanciranje prijevoza učenika u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava gradovima i općinama u Županiji Zapadnohercegovačkoj za sufinanciranje prijevoza učenika utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 1.500.000,00 KM. Kriterij raspodjele sredstava gradovima i općinama u Županiji Zapadnohercegovačkoj za sufinanciranje prijevoza učenika je broj upisanih redovitih učenika u javne osnovne i srednje škole u gradovima i općinama u Županiji Zapadnohercegovačkoj u školskoj 2022./2023. godini, osim u glazbenim školama, kako slijedi:
– Grad Široki Brijeg – 3566 redovitih učenika osnovnih i srednjih škola ili 33,85%
– Grad Ljubuški – 2692 redovitih učenika osnovnih i srednjih škola ili 25,56%
– Općina Posušje – 2385 redovitih učenika osnovnih i srednjih škola ili 22,64%
– Općina Grude – 1891 redovitih učenika osnovnih i srednjih škola ili 17,95% od ukupnog broja upisanih redovitih učenika u javnim osnovnim i srednjim školama u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Usvojena izvješća o radu županijskih ministarstava

Vlada je usvojila Izvješće o radu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu;
Strateški ciljevi na čijoj realizaciji je radilo Ministarstvo unutarnjih poslova u 2022. godini su: Pravodobno izvršeni poslovi iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, Osiguravanje pravodobne pripreme analitičko-informativnog materijala iz djelokruga rada Ministarstva te rješavanje zahtjeva iz osnova materijalnih prava djelatnika Ministarstva, Pravodobno pokretanje postupaka, održavanje tehničke ispravnosti vozila i ITK opreme i objekata Ministarstva i Pravodobno rješavanje u pravnim stvarima i postupcima iz oblasti unutarnjih poslova u prvom i drugom stupnju te inspekcijski nadzori.

U sastavu Ministarstva je Uprava policije, koja obavlja operativne policijske poslove iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova. Podići sigurnost građana Županije Zapadnohercegovačke i njihove imovine na višu razinu u odnosu na 2021. godinu i Podići kvalitetu rada policijskih službenika na višu razinu u odnosu na 2021. godinu su bili strateški ciljevi Uprave policije u 2022. godini. U Izvješću se, između ostaloga, navodi da je u 2022. godini evidentirano smanjenje broja kaznenog djela krađa za 7% i teška krađa za 34%. Došlo je i do smanjenja broja izvršenih prekršaja protiv javnog reda i mira za 21%. Smanjenje broja prometnih nezgoda, posebice onih s najtežim posljedicama, djelomično je realiziran program u sklopu ovog Strateškog cilja.

Izvješće o radu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu;
Ministarstvo je u 2022. godini radilo na ostvarivanju programa iz zadanih strateških ciljeva, od kojih izdvajamo: Usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada, Opremanje škola informatičkom i digitalnom opremom za potpunu primjenu e-dnevnika, e-prijava i e-učenja, Jačanje institucionalnog okvira za potporu mladima, Stručno usavršavanje učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i pomoćnika u nastavi, Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola (nabavljeni radni materijali za učenike prvih razreda osnovne škole i nedostajući udžbenici od drugog do devetog razreda za učenike osnovnih škola; svi učenici u osnovnim školama imaju besplatne udžbenike), Potpora organizaciji i održavanju športskih događaja, Potpora izgradnji športske infrastrukture, posebno u ruralnim sredinama, Opremanje Zavoda za zaštitu kulturno-povijesne baštine, Zdravstveno osiguranje učenicima i studentima koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu, Financiranje smještaja djece s teškoćama u razvoju u javnim i privatnim vrtićima na području Županije, Osigurana financijska potpora za muzeje i galerije: Humac, Široki Brijeg, Posušje i Hrvatska franjevačka arheološka zbirka u Gorici, i dr.

Izvješće o radu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu;
Ministarstvo je kroz osnovni Strateški cilj: Stvaranje uvjeta za održivi razvoj Županije Zapadnohercegovačke kroz planiranje i uređenje prostora, izradu i primjenu prostornog plana Županije, zaštitu zraka, zaštitu prirode, razvoj sustava gospodarenja otpadom i razvoj stambeno-komunalnog gospodarstva, realiziralo niz kapitalnih projekata, kao npr.:
– Nastavak suradnje zajedničkog financiranja i realizacije projekata sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH, Federalnim ministarstvom prostornog planiranja, UNDP-om i drugim investitorima. Uspješna suradnja ostvarena je za ukupno 12 projekata
– Realizacija projekata energetske učinkovitosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, gdje je Ministarstvo sudjelovalo u projektima energetske učinkovitosti kroz izgradnju štedne LED rasvjete u pojedinim mjesnim zajednicama, kao i u projektu utopljivanija više javnih objekata.

Izvješće o radu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu;
Ministarstvo gospodarstva je svoje programske aktivnosti u protekloj godini usmjerilo na sljedeće programe: Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za sredstva za zaštitu, unaprjeđenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke“ za 2022. godinu, Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za suzbijanje zaraznih bolesti“ za 2022. godinu i Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ za 2022. godinu.
Svi programi Ministarstva gospodarstva predviđeni Planom rada za 2022. godinu su doneseni i realizirani, što je doprinijelo ostvarenju strateških i operativnih ciljeva Ministarstva.

Latest news
Najnovije vijesti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here