Ministar najavio: Mirovine u FBiH će rasti

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH u utorak će se na sjednici izjašnjavati o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju Federacije BiH, čijom primjenom bi trebalo doći do redovnog usklađivanja mirovina i da mirovine budu veće.

Potvrdio je to za Fenu federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača navodeći da je cilj ovog zakona da se otklone uočene nejasnoće, preciznije definira i poboljšaju određene odredbe, te Zakon uskladi s drugim propisima i međunarodnim standardima i provedu dvije presude Ustavnog suda Federacije i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te dodatna briga o zaštiti standarda umirovljenika.

Kaže da se bitna novina koju donosi usvajanje izmjena i dopuna Zakona odnosi na redovno usklađivanje mirovina.

“Naime, mirovine će se ubuduće usklađivati prema stopi rasta nominalnog umjesto realnog BDP-a, što će praktično značiti i veće povećanje mirovina, a što je i dogovoreno na posljednjem sastanku s predstavnicima penzionera. Ublažena je odredba o izvanrednom usklađivanju mirovina, tako da se izvanredno usklađivanje može provesti ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od tri posto i ako nema akumuliranog deficita u budžetu Federacije BiH, a što će dovesti do značajnijeg povećanja penzija u narednoj godini. Po važećem Zakonu trebaju biti ispunjeni uvjeti u prethodne dvije godine”, kazao je Drljača.

Određene odredbe Prijedloga zakona su već implementirane kroz ranije zaključke Vlade Federacije BiH.

“Konkretno, jasno je definirano da se na policijske službenike zaposlene na državnom nivou, koji imaju prebivalište u Federaciji BiH i koji uplaćuju doprinose FZPIO, primjenjuju odredbe o uvjetima umirovljavanja i načinu obračuna mirovina, koje važe i za policijske službenike zaposlene u Federaciji BiH”, istaknu je Drljača.

Navedenim zakonom utvrđeno je pravo udovica poginulih boraca i šehida, koja nisu imala status osiguranika, da ostvare prava na obiteljsku mirovinu, tako da se povredom na radu, u smislu ovog zakona, smatra i povreda lica, koja je zadobivena u pripremama i obrani BiH (u periodu 18.09.1991-23.12.1995 god.).

“Članovima obitelji umrlog osiguranika uz bračnog supružnika (udovice odnosno udovca), smatra se i izvanbračni partner, koji u skladu s Obiteljskim zakonom FBiH, utvrdi isti status u sudskom postupku. Korisniku mirovine, koji u skladu s ovim zakonom stekne status osiguranika u obaveznom osiguranju, izuzev osiguranika iz člana 12. toč. c), d), e) i f) ovog zakona, isplata mirovine se obustavlja za period trajanja osiguranja, a najduže do navršene 40 godina staža osiguranja, odnosno 65 godina života”, dodao je Drljača u izjavi za Fenu.

Latest news
Najnovije vijesti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here