Osiguravajuća društva slobodno će u BiH formirati cijene od 2026. godine

Cijene registracije vozila na području Federacije BiH ostat će iste i u idućem razdoblju jer će rok za početak potpune liberalizacije u formiranju cijena osiguranja od autoodgovornosti najvjerojatnije biti pomaknut na 1. studenoga 2026. godine, piše Večernji list BiH.

Na sljedećoj sjednici Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH raspravljat će se o prijedlogu zakona o izmijeni Zakona o obveznim osiguranjima u kojem se predlaže prolongiranje ranije zadanih rokova za liberalizaciju tržišta. Riječ je o izmjenama svega dviju odredbi u članku 11. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Tako se izmjenom prve odredbe produljuje razdoblje primjene zajedničke tarife za godinu dana, odnosno do kraja listopada 2023. godine, a početak potpune liberalizacije u formiranju cijena osiguranja od autoodgovornosti pomiče se do 1. studenoga 2026. godine.

– Radi očuvanja stabilnosti jedinstvenog tržišta osiguranja u zemlji, u procesu postupne deregulacije i liberalizacije cijena osiguranja od autoodgovornosti u interesu osiguranika i osiguravatelja u BiH potrebno je izvršiti harmonizaciju odredbi propisa o obveznim osiguranjima u prometu koji propisuju trajanje primjene zajedničke tarife i početak razdoblja liberalizacije formiranja cijena osiguranja od društava za osiguranje – navodi se u obrazloženju zakona.

Dakle, ako navedeni prijedlog zakona o izmjeni zakona o obveznim osiguranjima dobije podršku, Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine će, umjesto u listopadu iduće godine, prestati donositi zajedničku tarifu premija i propisivati uvjete za osiguranje od autoodgovornosti u listopadu 2023.

– Danom prestanka važenja zajedničke tarife premija i cjenika za osiguranje od autoodgovornosti društvo za osiguranje stječe pravo na primjenu vlastite tarife premija i cjenika za osiguranje od autoodgovornosti za koju je dobilo prethodnu suglasnost Agencije – navodi se u Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu.

Pribavljanje prethodne suglasnosti Agencije ovim se izmjenama i dopunama produljuje za godinu dana te će, umjesto do 2025. godine, osiguravajuća društva prethodnu suglasnost agencije trebati tražiti do 2026. godine.

– Suglasnost Agencije prestaje vrijediti istekom roka iz stavka (3) ovog članka (listopad 2026.), nakon tog roka prestaje obveza društva za osiguranje da pribavlja prethodnu suglasnost Agencije na tarifu premija i cjenik za osiguranje od autoodgovornosti – navodi se u zakonu.

Agencija je nadležna kao mjere nadzora nalagati izmjene, odnosno dopune uvjeta osiguranja i tarifa premija ako utvrdi da oni nisu usuglašeni s ovim zakonom, aktima navedene Agencije, aktuarskim načelima i pravilima struke.

Latest news
Najnovije vijesti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here