Subvencije u Ljubuškom: Za one koji su kupili stan ili izgradili kuću 200.000 KM

Mladi parovi s područja grada Ljubuškog koji su odlučili riješiti svoje stambeno pitanje tijekom ove godine dobit će subvenciju od Grada. Na inicijativu gradonačelnika Vedrana Markotića na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća koja će se održati sutra (petak, 10. prosinca) pred vijećnicima će se naći odluka o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2021. godinu, piše Večernji list BiH.

Prema ovoj odluci, pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine imaju bračni partneri koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 38 godina, odnosno jedan od bračnih partnera nije stariji od 38 godina. Usto, trebaju ispunjavati uvjete da nijedan od bračnih partnera nema u vlasništvu ili suvlasništvu drugu stambenu nekretninu u Bosni i Hercegovini, ni u inozemstvu, osim stambene nekretnine koja je predmet prijave.

Stambena nekretnina koja je predmet prijave se treba nalaziti na području grada Ljubuškog. Oba bračna partnera trebaju imati prebivalište i živjeti na području grada, a barem jedan od bračnih partnera treba imati prebivalište i živjeti na području grada Ljubuškog tijekom posljednje tri godine od dana raspisivanja javnog poziva. Uvjeti su i da je barem jedan od njih zaposlen na području BiH ili se vodi kao nezaposlena osoba na Zavodu za zapošljavanje u BiH, da su stan/kuću kupili/izgradili u razdoblju od 1. siječnja 2021. do dana prijave na javni poziv. Kako bi ostvarili subvenciju, bračni partneri ne smiju biti u srodstvu s prodavateljem nekretnine u uspravnoj liniji, ni u pobočnoj liniji do trećeg stupnja srodstva.

Ako se radi o kući, bračni partneri trebaju imati imaju važeću građevinsku dozvolu izdanu od nadležne službe Grada Ljubuškog u razdoblju od 1. siječnja 2020. godine do dana prijave na javni poziv, a pretežiti dio kuće treba biti izgrađen tijekom 2021. godine. Ako se radi o stanu, bračni partneri trebaju imati sklopljen ugovor o kupoprodaji stana u obliku notarski obrađene isprave, u razdoblju 1. siječnja 2021. godine do dana prijave na javni poziv te imati dokaz da su upisani kao vlasnici toga stana u Zemljišno-knjižnom odjelu suda. Navedenom odlukom je također propisano da, ako su ugovor o kupoprodaji stana ili kuće sklopile dvije osobe ili su kuću izgradile dvije osobe, podnositelj zahtjeva može biti samo jedan od njih, uz obvezu da drugi kupac da ovjerenu izjavu kojom se određuje podnositelj zahtjeva.

– Pod subvencioniranjem podrazumijeva se odobravanje nepovratnih novčanih sredstava, a sredstva za subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade planirana su u proračunu Grada Ljubuškog za 2021. u iznosu 200.000 KM – navodi se u odluci koja će se sutra naći pred gradskim vijećnicima. Ista sredstva planirana su za te svrhe i u proračunu za sljedeću, 2022. godinu. Iznos subvencije odredit će se ovisno o broju podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju uvjete iz odluke. Dodjela subvencija izvršit će se preko javnog poziva koji objavljuje gradonačelnik sukladno ovoj odluci s rokom za podnošenje prijava ne kraćim od 30 dana.

– Ako se nakon potpisivanja ugovora utvrdi da je korisnik ostvario pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, dobivena sredstva dužan je vratiti na žiroračun Grada Ljubuškog u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za povrat sredstava – zaključeno je u odluci o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2021.

Latest news
Najnovije vijesti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here