U Širokom Brijegu održana 127. sjednica Vlade ŽZH

U utorak 31. svibnja 2022. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 127. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Nakon usvajanja Dnevnog reda, Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi, te ih uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Potreba donošenja ovih zakona nametnula se kao nužnost u nastojanju stvaranja primjerenih zakonskih pretpostavki za učinkovitije funkcioniranje sustava osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, sukladno zahtjevima odgojno-obrazovne djelatnosti. Kroz cijeli tekst prijedloga navedenih zakona izraz „nastavni plan i program“ je zamijenjen izrazom „nastavni plan i kurikul“ iz razloga što su u Županiji Zapadnohercegovačkoj trenutno u izradi predmetni kurikuli za osnovne i opće srednje škole te kako bi stvorili zakonske pretpostavke za njihovu primjenu.

Vlada je donijela Odluku o kriterijima i odobravanju isplate sredstava s pozicije „Tekući prijenosi za odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, kojom se odobrava isplata sredstava u iznosu od 272.000,00 KM kako slijedi: 96.000,00 KM predškolskim ustanovama Dječji vrtić „Grude“ Grude, Dječji vrtić „Bajka“ Posušje, Dječji vrtić „Ljubuški“ Ljubuški i Dječji vrtić „Trnoružica“ Široki Brijeg te 176.000,00 KM Domu za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju „Marija naša nada“ Široki Brijeg. Sredstva iz ove Odluke dodjeljuju se u svrhu sufinanciranja rada asistenata s djecom sa poteškoćama u razvoju u prethodno navedenim ustanovama.

Također, Vlada je donijela Odluku o donošenju Plana utroška sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu za sredstva koja se, nakon provedene procedure javnog prikupljanja aplikacija putem Javnog poziva, izdvajaju za sufinanciranje projekata vodnog gospodarstva u iznosu od 754.000,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d. o. o. Posušje koju je donio Nadzorni odbor Društva, a odnosi se na promjenu i usuglašavanje djelatnosti unutarnjeg prometa Društva sukladno Odluci o klasifikaciji djelatnosti BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 47/10).

Vlada je donijela i Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Rudnici boksita d. o. o. Široki Brijeg kao i Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Rudnici boksita d. o. o. Posušje.

Dalibor Grgić iz Ljubuškog razriješen je dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja gospodarskog društva AGROPROM d. d. Ljubuški na osobni zahtjev, dok je za vršitelja dužnosti ravnatelja navedenog Društva imenovan Srećko Mandić iz Ljubuškog.

Latest news
Najnovije vijesti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here