Usvojen proračun Širokog Brijega za 2022. godinu

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića, održana je 11. sjednica Gradskog vijeća.

Na samome početku vijećnici su usvojili zapisnik s prethodne 10. sjednice Gradskog vijeća.

Na dnevnom redu se našao prijedlog proračuna za 2022. godinu. Prema prijedlogu koji su obrazložili gradonačelnik Miro Kraljević i pomoćnica gradonačelnika za financije Dijana Sesar, prihodi i rashodi za 2022. godinu veći su i iznose 15.837.700,00 KM. Vijećnici su usvojili prijedlog proračuna za narednu godinu kao i Odluku o izvršenju. Prema proračunu za kapitalne transfere planirano je 5.140.000,00 KM. Sredstva su planirana za investiciju izgradnje pročistača, vodovodne mreže u Ljubotićima, Knešpolju i Dobrkovićima, rekonstrukciju osnovnih škola, izgradnju kružnog toka na Lisima, rasvjetu i rekonstrukciju lokalnih cesta. Također, u proračunu vrijedi istaknuti i sredstva za prijevoz učenika, stipendije, transfere za šport i kulturu.

Gradsko vijeće je usvojilo i Odluku o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika i namještenika Jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Širokog Brijega, kao i platne razrede i koeficijente za plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija, savjetnika i pravobranitelja. Razlog za donošenje ovih odluka bila je preporuka Ureda za reviziju čime se plani razredi i koeficijenti usklađuju sa Zakonom o plaćam i naknadama u organima vlasti Federacije BiH.

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju prometnice također je usvojena. Riječ je o križanju Ulice Bana Jelačića i Ulice dr. Jure Grubešića, odnosno izvlaštenju nekretnine (kuća i dvorište) površine 274m2.

Vijećnici su usvojili Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Zvonke Kutle sina Gojka iz Mokrog.

Vijećnicima je pružena informacija o provedbi projekata i mjera iz Strategije razvitka Širokog Brijega za period 2017. – 2026. godine. Operativni plan sadržavao je 50 projekata okvirne vrijednosti od 22,86 milijuna KM. Do kraja godine realizirano je 19,53 milijuna KM, s tim da su tu uračunati i projekti čija je realizaciju u tijeku. Do 11. mjeseca 26 projekata je realizirano, 6 projekata i mjera je realizirano jednim dijelom i nastavit će se po osiguranju sredstava, 6 projekata je u tijeku, a dva su pripremljen za početak. Deset projekata je ostalo nerealizirano, a najvrjedniji su među njima kolektori A i C i prometnica Trn – Belušine – Mokro. Preostalih sedam projekata su relativno manji projekti.

Također, vijećnici su primili na znanje i informaciju o stanju komunalne infrastrukture. Istaknuta je rekonstrukcija lokalnih cesta koja se kontinuirano provodi svake godine. Istaknuti su radovi na izgradnji vodovodne mreže u mjesnim zajednicama Ljubotići, Privalj, Kočerin i Knešpolje.

Jedan od najvrjednijih projekata svakako je pročistač koji bi treba biti u funkciji tijekom 2022. godine, istaknuto je na sjednici.

Vijećnicima je prezentiran i projekt izgradnje reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice, uređenja parka „Otok sreće“, uređenje parka u središtu grada, uređenje dvorišta ispred Gimnazije Fra Dominik Mandić, kao i rekonstrukcija igrališta i dvorišta u mjesnim zajednicama Mokro, Turčinovići, Knešpolje, Jare, Podvranić, i kod „Male škole“.

Sukladno programu rada Gradskog vijeća vijećnici su primili informacije iz oblasti kulture i športa.

Gradonačelnik Kraljević i predsjednik Gradskog vijeća Topić zahvalili su se svima na suradnji i poželjeli sretan i blagoslovljen Božić i uspješnu novu godinu.

Latest news
Najnovije vijesti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here