Usvojen zaključak o preimenovanju širokobriješkog Parka Sajmište

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića, održana je 24. sjednica Gradskog vijeća.

Na samom početku vijećnici su usvojili zapisnik s prethodne 23. sjednice Gradskog vijeća.

Vijeće je usvojili prijedloge akata u sklopu projekta općinskog i okolišnog upravljanja MEG II i to:

• Odluku o provođenju ispitivanja zadovoljstva građana radom Gradske uprave i Gradskog vijeća;
• Informaciju o anketiranju građana o zadovoljstvu pružanjem javnih usluga;
• Izvješće o implementaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području Širokog Brijega za 2022. godinu.

Prihvaćena je inicijativa o obilježavanju parka na lokaciji Sajmište imenom „Park širokobrijeških branitelja“. Inicijativa je došla na prijedlog širokobrijeških braniteljskih udruga, a kao nositelj izrade prijedloga određuje se Gradonačelnik.

Usvojeno je Izvješće o izvršenju proračuna Grada Širokog Brijega za 2022. godinu.

Vijećnicima je podneseno Izvješće o radu gradonačelnika i službi za upravu Grada Širokog Brijega. Izvješće je obrazložio gradonačelnika Kraljević, a isto je jednoglasno usvojeno.

Izvješće o radu za 2022. godinu podnijeli su direktori JP Vodovod i kanalizacija d.o.o., JKP „Čistoća“ d.o.o. i JP Radio postaja Široki Brijeg d.o.o., te ravnatelj JU „Coming“, te su ista i usvojena.

Izvješće o radu JP Veterinarska stanica d.o.o. za 2022. godinu nije usvojeno.

Latest news
Najnovije vijesti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here