Za mlade obitelji u Ljubuškom izdvojeno 200.000 KM

Bračni parovi koji su u prošloj godini krenuli s izgradnjom kuće ili kupili stan kroz sljedećih mjesec dana mogu aplicirati na subvenciju dijela troškova od Grada Ljubuškog. Na službenoj stranici Grada Ljubuškog objavljen je javni poziv za subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području Grada Ljubuškog za 2021. za što je u proračunu osigurano 200.000 KM.

– Pod subvencioniranjem se podrazumijeva odobravanje nepovratnih novčanih sredstava, dok se pod stambenom nekretninom u smislu ovog javnog poziva podrazumijeva kupnja stana/kuće ili gradnja kuće. Pod kupnjom u smislu ovog javnog poziva podrazumijeva se kupnja stana/kuće pod uvjetom da prodavatelj stana/kuće nije u srodstvu s podnositeljem zahtjeva niti u srodstvu s njegovim bračnim partnerom u uspravnoj liniji, niti u pobočnoj liniji do trećeg stupnja srodstva. Pod gradnjom u smislu ovog javnog poziva podrazumijeva se izgradnja kuće od temelja od krova, pod uvjetom da je izgrađen pretežiti dio kuće – stoji u javnom pozivu.

Pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine imaju bračni partneri koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 38 godina, odnosno jedan od bračnih partnera nije stariji od 38 godina. Kako bi ostvarili ovo pravo, nijedan od bračnih partnera ne smije imati u vlasništvu ili suvlasništvu drugu stambenu nekretninu u BiH ni u inozemstvu, osim stambene nekretnine koja je predmet prijave, a ta stambena nekretnina treba se nalaziti na području Grada Ljubuškog.

Oba bračna partnera trebaju imati prebivalište i živjeti na području Grada Ljubuškog te barem jedan od bračnih partnera imati prebivalište i živjeti na području Grada Ljubuškog tijekom posljednje tri godine od dana raspisivanja javnog poziva. Barem jedan od njih treba biti zaposlen na području BiH ili se voditi kao nezaposlena osoba na Zavodu za zapošljavanje u BiH. Jedan od uvjeta je i da su stan/kuću kupili/izgradili od 1. siječnja 2021. do dana prijave na javni poziv, ili ako se radi o kući, imaju važeću građevinsku dozvolu za kuću izdanu od nadležne Službe Grada Ljubuškog od 1. siječnja 2020. do dana prijave na javni poziv, a pretežiti dio kuće izgrađen je tijekom 2021.

Ako se radi o stanu, imaju sklopljen ugovor o kupoprodaji stana u obliku notarski obrađene isprave od 1. siječnja 2021. do dana prijave na javni poziv te su upisani kao njegovi vlasnici u Zemljišnoknjižnom odjelu Suda.

Latest news
Najnovije vijesti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here