ŽZH: Počela distribucija markica za 2022. godinu

U ponedjeljak, 20. prosinca započela je distribucija markica za 2022. godinu. Markice se distribuiraju u Područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, prema mjestu prebivališta osiguranih osoba, do 31. ožujka 2022. godine.

Markice za 2022. godinu su elektronske te se prilikom distribucije podatci unose u elektronsku bazu podataka Zavoda, a osiguraniku se izdaje potvrda o dodijeljenoj premiji osiguranja.

Cijena godišnje premije kao i proteklih godina je 20 KM.

Osobe do navršenih 18 godina života, korisnici stalne socijalne potpore te osobe s navršenih 65 godina života koje su osigurane preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, oslobođene su plaćanja markice.

U redovitom roku predviđenom za distribuciju, uplata premije osiguranja za 2022. godinu vrši se isključivo kod ovlaštenih ustanova za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na broj depozitnog računa Zavoda 3060030000648268.

Zbog situacije prouzrokovane pandemijom koronavirusa, a u cilju zaštite Vašeg zdravlja i zdravlja drugih, osiguranicima se preporučuje elektronsko naručivanje i nabava premije putem obrasca koji se nalazi na web stranici Zavoda kao i plaćanje putem mobilnog i internet bankarstva.

Naime, preko sljedećeg obrasca, (https://zzozzh.com/uplata-premije-osiguranja) kroz 5 koraka, osiguranici mogu poslati zahtjev za nabavu premije osiguranja za sebe i članove obitelji ili za druge osiguranike za koje žele uplatiti premije osiguranja. Uz elektronski zahtjev, potrebno je dostaviti popis osoba za koje je uplaćena premija (ime, prezime i matični broj). Po uplati, premije će biti evidentirane u informatički sustav Zavoda, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na svoj e-mail odnosno Viber ili WhatsApp.

Nakon 31. ožujka 2022. godine, premiju mogu nabaviti samo prvoprijavljeni, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.

Ukoliko imate poteškoća prilikom popunjavanja prijave, prijedloge ili primjedbe, možete se obratiti djelatnicima Područnih ureda Zavoda na sljedeće brojeve telefona:

Područni ured Grude 039/662 400
Područni ured Ljubuški 039/830 528
Područni ured Posušje 039/681 013
Područni ured Široki Brijeg 039/704 927

Latest news
Najnovije vijesti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here