Nezaposlene porodilje u FBiH mjesečno će dobivati minimalno 298 KM

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača izrazio je zahvalnost što je na sjednici u četvrtak Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio Zakon o materijalnoj podršci obitelji s djecom u FBiH uz jedan amandman.

Amandmanom koji je usvojen omogućava se pravo na dječji dodatak i djetetu čija je nesposobnost za samostalan život i rad nastupila prije 15 godine života ili za vrijeme redovnog školovanja, sve dok ta nesposobnost traje, kazao je Drljača.

Zbog usvojenog amandmana Zakon će morati ići na usuglašavanje komisijama Zastupničkog i Doma naroda Parlmenta FBiH kako bi zakon stupio na pravnu snagu.

Zakonom se uređuju dva osnovna prava materijalne podrške obiteljima s djecom: dječji dodatak i naknada nezaposlenoj porodilji.

Osnovica za obračun ovih osnovnih prava je najniža plaća u Federaciji BiH u skladu s odredbama Zakona o radu. Trenutno je najniža plaća 543 KM. Pravo na dječji dodatak ostvarit će djeca do navršene 18 godine života, ako prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 40 posto najniže plaće u Federaciji BiH (217 KM) i da dijete nije na smještaju u hraniteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne zaštite. Visina dječjeg dodatka je 19 posto najniže plaće u Federaciji BiH (103,7 KM mjesečno). Ovo pravo će se financirati iz proračuna FBiH. U ovoj godini, u proračunu Federacije je planirano za iste namjene 50 milijuna KM, kazao je Drljača.

Podvukao je da se trenutno dječji dodatak financira na razini županije i ovise od ekonomske mogućnosti županije, koji isplaćuju dječji dodatak u mjesečnom iznosu od 30 do 50 KM i to neredovno.

Prvi put Federacija preuzima financiranje ovog prava, u iznosu od 103,7 KM, što je tri puta više nego što je sada. Federacija je i garant da će svako dijete koje ispunjava propisne uvjete ostvariti ovo pravo, naglasio je Drljača, prenosi Fena.

Pravo na novčanu naknadu ostvarit će i porodilje koje nisu u radnom odnosu. Uvjet je da se porodilja nalazi na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili je na redovnom školovanju.

Visina iznosa mjesečne naknade porodiljama je 55 posto najniže plaće u FBiH a naknda će se isplaćivati u razdoblju od 12 mjeseci, oko 298 KM mjesečno. Ovo pravo će se financirati na županijskoj razini. Procjena je da će biti nešto više od 9.000 korisnica ovog prava. Naravno, županije mogu utvrditi i veće iznose naknade za financiranje ovog prava, u skladu sa svojim mogućnostima, rekao je Drljača.

Zakon o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u FBiH ima i ekonomsku opravdanost jer predstavlja ulaganje u ljudske resurse posebno u situaciji sve manjeg nataliteta i iseljavanja mladih obitelji. Cilj je da se svoj djeci osiguraju približno jednaki materijalni uvjeti za zdrav život u obitelji.

Latest news
Najnovije vijesti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here