Novalić otkrio koliko će mirovine i plaće rasti u idućoj godini

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić rekao je da će u idućoj godini mirovine rasti. “Povećati mirovine u skladu s ovim Zakonom možemo redovito uskladiti i izvanredno povećati. To su dva različita člana. Član koji govori o redovitom povećanju, on prinuđuje, uvjetuje da Vlada poveća mirovine, uključujući rast GDP-a i rast cijena. Pa se to sve dijeli s dva i to će biti oko 5%. Znači imamo već sada jasno da nam je GDP rastao 5%, a i cijene su, nažalost, rasle 5,2%. To kad se dvoje zbroji i podijeli s dva dobijete 5%. I to je gotovo sigurno jer je godina istekla”, rekao je Novalić, javlja Federalna.

“Ali jedan drugi član, član 80, kaže kako Vlada može povećati mirovine i izvanredno, ukoliko prilike to zahtijevaju. A prilike su nikad bolje, odnosno nikad nismo više prinuđeni. Imamo rast cijena, ali s druge strane imamo rast ekonomije. Ali imamo jednu prepreku u sadašnjem Zakonu. Nitko nije mogao kad smo donosili 2018. Zakon predvidjeti da će postati ovakva eskalacija kao što je covid, koja je izazvala pad ekonomije u prošloj godini. I u tom članu stoji da naša ekonomija mora rasti najmanje dvije godine zaredom da bismo izvanredno usklađivali. I mi bismo sad, u dogovoru s umirovljenicima, dali smo već na Parlament izmjenu Zakona u tom članu gdje kažemo ne treba dvije nego jedna, a ta jedna je ova godina gdje smo činjenično imali rast. To nam omogućava da dva puta povećamo mirovine i ako se izmijeni Zakon u tom pravcu to će biti dva puta, ako se ne izmijeni zajamčena izmjena je jedna.”, pojasnio je premijer.

Pojašnjava da je najniža plaća danas bila predmet na sjednici Vlade.

“Mi smo dugo čekali da se usvoji Zakon o doprinosima i Zakon o dohotku koji radikalno smanjuje obveze. I onda omogućuje da mi povećamo najnižu plaću. Ne malo, nego čak sa 400 na 700. Ali on nije usvojen. I mi definitivno ulazimo u novu godinu i besmisleno je da čekamo hoće li i kada biti usvojen. Mi smo onda donijeli danas Uredbu o povećanju najniže plaće koja je unutar sadašnjeg Zakona o doprinosima i dohotku i ona je 543 KM, znači 55% od prosječnog osobnog dohotka u Federaciji. Bilo je obećanje da će biti 700, u slučaju da se usvoji novi Zakon. Ako se on usvoji u siječnju, tada će plaća odmah sljedeći mjesec biti pomjerena na 700”, rekao je Novalić.

“Postoje četiri grupe zakona koje se u društvu najteže usvajaju i vrijede 20-30 godina. To su financijski zakoni, osjetljivi zakoni. Mi smo ih proveli već 2015. Zatim radno-pravno zakonodavstvo, kroz Zakon o radu. Evo Francuzi ga poslije 15-20 godina ne mogu usvojiti. Zatim mirovinski zakon koji se jako teško usvaja. Rusi recimo su povukli mirovinski zakon, nisu ga usvojili. I fiskalni zakoni, zakoni o porezu. Nama je samo još ostala ta četvrta kategorija zakona da usvojimo i to su najteži društveni zakoni. Ova tri smo usvojili i pokazali su svi rezultat jako dobar. Postoji strah društva od tih zakona. Donošenje tih zakona opstruiraju oni koji maksimalno koriste nedorečenosti ovih zakona. No, mi očekujemo da će oni u siječnju doći na Parlament. Kada sam analizirao što je s tim zakonima, mi smo donekle i sami krivi jer smo dali te zakone 2018. na Parlament, oni su prošli svoju javnu raspravu, a ostavili smo prazan prostor protivnicima tog zakona da ove godine u javnom prostoru iznesu neke neistine, kao to da ćemo oporezovati nekretnine, nasljedstvo, što naravno nije točno, to uopće nije naša nadležnost. Nije točno ni da ćemo oporezovati kamate. Potrošili smo jako puno energije da to demantiramo da bismo sad raščistili situaciju da se ti zakoni usvoje.”, naglasio je premijer.

O padu stranih investicija kaže kako je kriva politička situacija.

“Ako ne riješimo pitanje sigurnosti tih investicija koje čini mi se sad iz ove kože samo ako budemo išli prema NATO-u i ušli u NATO, to bi bila jedino jamstvo sigurnosti investitorima na ovom teritoriju jer oni to tako vide. Ne vidim na kakav drugi način možemo, osim ako ne bismo vršili neki atraktivan i agresivan program poticanja stranih investicija. Nismo na tom stanovištu. Moram reći da je struktura naših investicija 5 milijardi na godinu. Struktura je 90% domaći investitori i 10% strani. I to je tako 20 godina. I pokazuje nevjerojatnu stabilnost. To je izravno refleksija političke krize, ali vidimo da domaći investitori ne apstiniraju od toga. Oni znaju kako se živi s krizom, nastali su na krizi. Strani investitori apstiniraju i jedini je način da ih privučemo neka mnogo veća poruka da ćemo biti stabilna zemlja.”, istaknuo je Novalić.

Na pitanje kako zadržati mlade ljude ovdje, odgovara: “To je najteže pitanje. I nimalo nam utjehu ne predstavlja to što taj problem imaju svi u jugoistočnoj Europi. Ali to nas ne vadi. Nama odoše naši mladi ljudi. Mi, prije svega, imali smo plan uvesti ministarstvo mladih kako bismo proračunski stavili prilično dovoljno novca na raspolaganje da se rješavaju pitanja mladih. Međutim, u nedostatku tog ministarstva mi redovito izdvajamo 30-ak milijuna godišnje na subvencioniranje stanova na dugo razdoblje i na malu kamatu. Drugo, redovito u svim našim programima zapošljavanja postoji zapošljavanje mladih i to otvaramo dokle god ima potreba. S druge strane, evo sad smo donijeli dva zakona, jedan je za djecu s posebnim potrebama, tiče se programa prema djeci koja takođe spadaju u mlade i zakon na Vladi FBiH je usvojen, a današnji proračun je prepoznao na godišnjoj razini 65 milijuna maraka za dječiji doplatak. To je za 85 tisuća djece definitivno kraj agonije koja se događa po županijama.”.

Latest news
Najnovije vijesti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here