Široki Brijeg kao izvozno središte, nova cesta donosi preporod

Sa svojih 30 tisuća stanovnika, visokim postotkom pravnih osoba u prerađivačkom sektoru, velikim brojem obrtnika te strateškim geografskim položajem, Grad Široki Brijeg, kao administrativno središte Zapadnohercegovačke županije, opravdava svoju značajnu ulogu u ukupnim gospodarskim tijekovima Bosne i Hercegovine, a pred njim su i velike prilike za daljnji razvoj kroz realizaciju zacrtanih strateških ciljeva razvoja.

Među njima su posebno značajni oni koji govore o jačanju izvozno orijentiranog sektora, kao i o daljnjem unaprjeđenju poljoprivrede kroz formiranje poljoprivrednih zadruga kao najboljeg oblika organiziranja s ciljem usvajanja novih informacija i znanja, odnosno novih tehnologija u procesima proizvodnje, piše Večernji list BiH.

Uvidom u strategiju razvoja Grada do 2026. godine, vidljivo je kako je Široki Brijeg postavio tri ključna strateška cilja razvoja koji nastoje odgovoriti na pitanja kako razviti proizvodno poduzetništvo i mobilizirati potencijale za ruralni razvoj i poljoprivredu, kako podići kvalitetu života u gradu te u ruralnim i rubnim područjima Grada te kako razviti Široki Brijeg kao snažno kulturno, obrazovno i sportsko središte. U godini koja je pred nama očekuje se nastavak dobrih trendova koji su zahvatili niz sfera društvenoga života, a gradonačelnik Miro Kraljević ističe kako su posljednji demografski pokazatelji vjerojatno odraz gospodarskih tijekova kao i mjera koje se provode.

– Mislim da je naše gospodarstvo u ekspanziji, u rastu. Ljudi investiraju i proširuju svoje proizvodne kapacitete – naglasio je Kraljević.

Podsjeća kako cijela situacija s pandemijom nije ostavila negativne posljedice po ekonomiju, a zahvaljujući i mjerama, poput onih Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Izrazio je nadu da će se situacija stabilizirati, a gospodarstvo nastaviti rasti, uz ulaganje u novu opremu i nove tehnologije kako bi se odgovorilo izazovima tržišta. U kontekstu kapitalnog projekta brze ceste koja će ići od Mostara preko Širokog Brijega do granice s Republikom Hrvatskom, Kraljević je kazao kako će se raditi o velikoj stvari za cjelokupan kraj koji će na taj način ostvariti izvrstan priključak na dvije autoceste.

Prvi strateški cilj razvoja navodi kako je Široki Brijeg prepoznatljiv kao poduzetna sredina sa snažnim poduzetničkim duhom uz proizvodno i izvozno orijentirano poduzetništvo koje je najjače u ŽZH-u te će se ne tim temeljima usmjeriti aktivnosti za stvaranje uvjeta za dodatni razvoj proizvodnog i izvozno orijentiranog poduzetništva, pri čemu posebno treba imati na umu postojeća poduzeća, kao i stimuliranje ulaganja u Široki Brijeg, kako domaćih, tako i stranih ulagača. Strateški cilj 1 pak pretpostavlja kako bi do 2025. godine trebalo povećati broj zaposlenih za 20 posto u odnosu na stanje iz 2015., ostvariti rast izvoza za 20 posto, kao rast prometa u proizvodno i izvozno orijentiranim poduzećima za isti postotak. Do iste godine trebao bi porasti i broj registriranih OPG-ova, noćenja te investicija u poljoprivrednoj djelatnosti za 30 posto.

Drugi strateški cilj odnosi se na ulaganje u komunalnu i cestovnu infrastrukturu, kao i zaštitu okoliša i bolje upravljanje prostorom i okolišem, a navedeno je usko povezano s ostalim strateškim ciljevima i čini temelj za uravnotežen razvoj gradskog područja i sela te smanjenja trenda depopulacije i iseljavanja. Strateški ciljevi uključuju i one koji govore kako bi do 2025. godine trebalo ostvariti 85% pokrivenosti stanovništva komunalnom infrastrukturom, a do iste godine 90% lokalnih cesta trebalo bi biti rekonstruirano i uređeno.

Treći strateški cilj ističe kako je Široki Brijeg prepoznat kao kulturno i sportsko, a povijesno i kao obrazovno središte, ne samo uže regije već cijele Hercegovine te se među ciljevima ističe porast uključenosti djece u sportske sadržaje, povećanje broja upisa učenika srednjih škola na fakultete kao i rast broja posjeta kulturnim manifestacijama. Dugoročno gledajući, za razvoj jedne lokalne zajednice kao što je Široki Brijeg, od ključnog je značaja i dobra prometna povezanost, a najavljena brza cesta koja će prolaziti preko Širokog Brijega imat će strateški utjecaj za daljnji razvoj poduzetništva za koji je iznimno važno imati brzu, ali i sigurnu povezanost na regionalno značajne prometne koridore – u ovom slučaju autocestu koja prolazi Hrvatskom, odnosno koridor Vc koji povezuje jug i sjever Bosne i Hercegovine.

U tijeku je izrada glavnog projekta za dionicu Polog – granica s Republikom Hrvatskom, a očekivanja su kako će do prve polovine svibnja biti okončan proces izrade projektne dokumentacije, čime se otvara mogućnost početka radova na terenu što gospodarstvenici s nestrpljenjem očekuju.

Latest news
Najnovije vijesti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here