Široki Brijeg oprema Fizijatriju, Grude nabavljaju mamograf, a Ljubuški obnavlja Laboratorij

Početkom prosinca prošle godine Zavod za zdravstveno osiguranje ​Zapadnohercegovačke županije donio je odluku o isplati dijela sredstava za investicije u zdravstvu predviđene financijskim planom Zavoda za zdravstveno osiguranje ​Zapadnohercegovačke županije za 2021. godinu prema kojoj je za opremanje i obnovu domova zdravlja Posušje, Široki Brijeg, Grude i Ljubuški izdvojeno nešto više od 999.000 konvertibilnih maraka.

Prema spomenutoj odluci, Domu zdravlja Posušje, prema pristiglim zahtjevima i predloženim projektima, odobreno je 180.000 konvertibilnih maraka za nabavu vozila za Službu hitne medicinske pomoći, kao i 20.000 KM za uređenje partera i parkirališta oko područne ambulante Rakitno, piše Večernji list BiH.

Posušju su odobrena i sredstva za razliku u financiranju građevinskih radova nastala poskupljenjem materijala na pomoćnom objektu Doma zdravlja Posušje u visini od 20.000 KM. Domu zdravlja Ljubuški odobrena su sredstva za realizaciju četiri projekta. Tako je za rekonstrukciju sanitarnog čvora i unutrašnjih prostorija Doma zdravlja odobreno 70.000 KM, a za opremanje Odjela za laboratorijsku dijagnostiku i Odjela pedijatrije 40.000 KM te za nabavu novog sustava grijanja-hlađenja 80.000 KM.

Ovom Domu zdravlja odobrena su sredstva i za nabavu sanitetskog vozila. Domu zdravlja Grude odobrena je nabava digitalnog mamografa s pripadajućom opremom, stoji u odluci Zavoda za zdravstveno osiguranje ​ Zapadnohercegovačke županije.

Za projekte Doma zdravlja Široki Brijeg ukupno je odobreno 246.543,80 KM. Najviše novca planirano je za projekt opremanja Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u iznosu od 180.000 KM, potom za projektiranje, nabavu i ugradnju sustava tehničke zaštite u Domu zdravlja u iznosu od 45.000 KM. Ovom domu zdravlja odobrena su sredstva za nabavu i ugradnju dizala u visini od 21.543,80 KM.

Latest news
Najnovije vijesti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here